LÃNH ĐẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

* Từ năm học 2012 - 2013 

1.  Hiêu trưởng,  Bí thư Chi bộ  Võ Thị Thanh Hương                              Sinh năm 1968                 Trình độ: Đại học

2. Phó hiệu trưởng Lê Thị Phúc                                                                   Sinh năm 1980                  Trình độ: Đại học