Bài ca Người giáo viên nhân dân

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam